Find Graf ud fra punkter

Lav tabel (sildeben) og få GeoGebra til at tegne graf og vise forskrift. Brug GeoGebras regresionsanalyse: Se Video